• Belangrijke nieuwsberichten

  Grote voorjaarsschoonmaak bij EVA door Lionsclub Venray Peelparel


  Zaterdag 11 maart 2017 hebben leden van Lionsclub Venray Peelparel in het gebouw van vrouwencentrum EVA te Venray een grote voorjaarsschoonmaak gedaan. Op de dag dat in heel Nederland meer dan 350.000 vrijwilligers zich inzetten voor meer dan 9000 klussen voor NL Doet, wilde ook onze lokale dames Lionsclub zich inzetten en wel voor andere vrouwen. Op deze prachtige voorjaarsdag werd het gebouw van EVA aan de Dr. Poelsstraat weer eens grondig schoongemaakt - klaar voor de rest van het jaar met mooie activiteiten.

  Over EVA  

  EVA Vrouwencentrum Venray wil een ontmoetingsplek zijn voor alle vrouwen van Venray, waar zij uitgaande van de eigen kracht, met respect voor elkaar in diversiteit en gelijkwaardigheid, in een vertrouwde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten, met en van elkaar leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. EVA staat voor Elke Vrouw Anders en richt zich op vrouwen uit de gemeente Venray. EVA is een organisatie zonder winstoogmerk en gaat uit van haar eigen kracht. Bij EVA Vrouwencentrum Venray komt veel samen: gezelligheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, vertrouwdheid en veiligheid, ontmoeten en contacten leggen, leren en ontwikkelen van je eigen en elkaars talenten en kwaliteiten.

  Initiatief Ontwikkel- en Ontmoetingsplaats het 2e Leven

  Sinds zomer 2016 werkt EVA Vrouwencentrum Venray mee aan het initiatief Ontwikkel- en Ontmoetingsplaats het 2e Leven. Met veel verschillende partners is er het gezamenlijke doel om de Huiskamer van EVA her in te richten door de inzet van talenten van vluchtelingen/statushouders en met tweedehands materiaal. Daarna wordt het stokje doorgeven zodat ook op andere plekken soortgelijke initiatieven ontstaan. Droom is dat iedereen zich onderdeel voelt van deze samenleving en dat waardeloze spullen weer waardevol worden en onderling contact wordt gestimuleerd en waar mogelijk drempels worden weggenomen om met elkaar in contact te komen.

  Wat nu wordt gezien als benodigdheden voor de realisatie van het ontwerp zijn een opslagplek voor ingeleverde materialen, een werkplaats, vervoer van materialen naar EVA, huisraad, hout (losse planken, steigerhout en pallets), verf en verfbenodigdheden, (tweedehands) gereedschap en een steiger/trap. Betrokken vrijwilligers die enthousiast deelnemen aan de ontwikkeling van dit project en/of een begeleidende rol willen vervullen in de uitvoering worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met EVA Vrouwencentrum Venray.

  {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}